Skazani na RODO


Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (znane jako "RODO"), które wejdzie w życie z dniem 25 maja 2018 r., będzie miało istotny wpływ na zachowanie poufności danych osobowych. Choć RODO jest związany z ochroną danych osobowych, przewiduje również surowe wymogi dotyczące powiadamiania zarówno organów, jak i klientów o naruszeniach, które narażają dane osobowe na ryzyko. W przypadku niespełnienia tych wymogów w zakresie powiadamiania może dojść do nałożenia znacznej grzywny, która może wynieść 20 000 000 EUR lub do 4 % rocznych przychodów spółki..

(R)ewolucja w udostępnianiu aplikacji

Już dziś z rozwiązań AVI Networks korzysta wiele firm reprezentujących m.in. sektor usług finansowych i bankowych, media, IT, e-commerce, w tym także przedsiębiorstwa z listy „The Global 2000” oraz „Fortune 100” Forbesa.

www.avinetworks.com

AVI Networks


Dziś firmy potrzebują̨ „elastycznych" usług, pozwalających na pracę w publicznych i prywatnych chmurach. Obecnie do równoważenia obciążenia stosowane są głównie rozwiązania sprzętowe. Bardzo często nie są one w stanie sprostać wyzwaniom aplikacji natywnie dostosowanym do pracy w chmurze oraz w nowoczesnych centrach danych. Problem ten rozwiązuje technologia AVI Networks, dająca możliwość dopasowania usług aplikacyjnych do dynamicznie zmieniającego się środowiska. Dzięki temu wyeliminowane zostają nadmierne wydatki i przeszacowanie infrastruktury typu Load Balancer. Platforma AVI Vantage dostarcza usługi aplikacyjne posadowione na platformach x86, wirtualnych maszynach oraz kontenerach, niezależnie od posiadanej przez klienta infrastruktury. Technologia ta jest oparta na koncepcji Software-Defined i uwzględnia odseparowanie warstwy zarządzania od warstwy danych, zapewniając rozproszone równoważenie obciążenia.

Boldon James


Już od 30 lat, Boldon James jest światowym liderem w tworzeniu oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa informacji i bezpiecznej komunikacji. Pomaga efektywnie i bezpiecznie zarządzać tymi obszarami zarówno w małych firmach, jak i dużych korporacjach, obecnych we wszystkich sektorach rynku. Boldon James jest wspierany przez firmę QinetiQ, która zapewnia niezależne wsparcie finansowe. Celem firmy jest tworzenie łatwego i prostego oprogramowania do klasyfikacji informacji oraz bezpieczeństwa w komunikacji.

Klasyfikacja danych ‒ pierwszy krok do zabezpieczenia informacji

Atutem firmy Boldon James jest najwyższej jakości wsparcie techniczne dla klientów. Do tej pory Boldon James zaufało ponad pięć milionów użytkowników na całym świecie.

www.boldonjames.com

Ochrona najbardziej wrażliwych systemów na świecie

Produkty firmy Cyberbit są często wybierane przez organizacje przemysłowe na całym świecie w celu optymalnej ochrony sieci.

www.cyberbit.net

Cyberbit


Cyberbit oferuje zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dla przedsiębiorstw o wysokim stopniu ryzyka oraz firm korzystających z aplikacji o znaczeniu krytycznym. Ponadto beneficjentami technologii Cyberbit są instytucje wojskowe, a także agencje rządowe. Firma zapewnia kompletny zestaw produktów do wykrywania i łagodzenia ataków w nowym krajobrazie zagrożeń, pomagając organizacjom w rozwiązywaniu wynikających z nich wyzwań. Portfolio Cyberbit obejmuje unikalne narzędzia detekcji i reagowania dla urządzeń końcowych (EDR) oraz bezpieczeństwo i ciągłość działania sieci SCADA, a także platformę reagowania na incydenty związane z ochroną danych. Prowadzi także szkolenia przeznaczone dla specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem. Cyberbit jest spółką całkowicie zależną od Elbit Systems Ltd.

Natek Technologies


NATEK dostarcza rozwiązania do zarządzania bezpieczeństwem m.in. w Niemczech i Turcji. Firma wdrożyła swoje oprogramowanie u ponad 200 klientów korporacyjnych i sprzedała ponad 500 000 licencji. Instytucje rządowe, wojsko, organizacje finansowe i administracja publiczna to niektóre grupy klientów, które korzystają z oferty NATEK. Obecnie firma oferuje produkty z zakresu zarządzania zdarzeniami dotyczących zabezpieczeń, kontroli dostępu do sieci, zarządzania urządzeniami mobilnymi, zapobiegania wyciekom danych, zarządzania siecią i systemami oraz szyfrowania danych.

Wyzwania dla bezpieczeństwa i zarządzanie zdarzeniami

NATEK posiada certyfikaty CMMI Level 3, ISO 27001, ISO 9001, a produkty NATEK posiadają Common Criteria EAL3.

www.natektech.com

Silniejsze niż firewall

Produkty Waterfall są uważane za najlepsze "cybersecurity best practices" przez agencje rządowe wielu państw.

www.waterfall-security.com

Waterfall


Waterfall Security koncentruje się na ochronie przed cyberatakami infrastruktury krytycznej i systemów kontroli przemysłowej, stając się wiodącym producentem rozwiązań dla bezpieczeństwa obwodowego systemu sterowania przemysłowego (ICS). Waterfall pracuje z wieloma organizacjami z sektora energetycznego, włączając energetykę atomową. Tam ewentualne ataki hakerskie, oprócz strat finansowych, mogłyby doprowadzić nawet do realnej katastrofy.