Wykorzystaj Technologie

w Działaniu

Wyzwól innowacje, zwiększ bezpieczeństwo wzmocnij odporność

Jesteśmy ekspertami w dobieraniu właściwej technologi zabezpieczeń informatycznych do potrzeb Twojego biznesu
ODKRYWAJ TECHNOLOGIE

Jednokierunkowe konektory z separacją galwaniczną

do ochrony sieci OT

Jednokierunkowe konektory umożliwiają bezpieczną integrację sieci IT z OT, bezpieczny zdalny dostęp oraz bieżacy monitoring sieci przemysłowych. Konektory zastępują standardowe zabezpieczenie środowiska przemysłowego za pomocą firwall-i, zapoewniając pełną ochronę sieci przemysłowych przed atakami cybernetycznymi z jednoczesnym zapewnieniem bezpiecznego dostępu do danych systemów przemysłowych.

Autonomiczny Wirtualny Analityk SOC

Autonomiczny wirtualny analityk SOC wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji
do automatycznego wykrywania zagrożeń cybernetycznych.
Zdolność do ciągłej identyfikacji ataków umożliwia śledzenie I wykrywanie incydentów bez potrzeby
wykorzystywania predefiniowanych skryptów, zasad postępowania czy procedur remediacyjnych.
Wirtualny analityk SOC przeanalizuje wszystkie incydenty w Twojej organizacji,
szybciej niż człowiek nie popełniając błędów.

Zabezpieczenie poczty elektronicznej
i kanałów komunikacji nowej generacji

Wielowarstwowa platforma zapewniająca błyskawiczne wykrywanie każdego ataku opartego na treści, we wszystkich kanałach komunikacyjnych, a w szczególności: poczta elektroniczna, przestrzenie dyskowe w chmurze, aplikacje CRM oraz komunikatory internetowe.
Rozwiązanie oferuje bezprecedensowy poziom wykrywania I ochrony przed atakami typu: APT, phishing, malware, spam, BEC, zagrożeniami plikowymi & URL, spoofing I wiele innych, dostarczany z prędkością, skalą I elastycznością chmury. Specjalna warstwa HAP zapewnia ochronę przed atakami typu: zero-day oraz N-day.
Rowiązanie skanuje całą zawartość chronionego kanału komunikacyjnego w przeciągu 30 sekund.
Instalacja platformy odbywa się za pomocą kilku kliknięc I pozostaje bez wpływu na istniejące procesy.

Zabezpieczenie interfejsów API

Platforma bezpieczeństwa API w chmurze, wykorzystująca wiodące rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji I technik analizy behawioralnej w celu w pełni automatycznego wykrywania API, gromadzenia danych o aktywności interfejsów oraz tworzenia schematów działania I wykorzystania API w czasie.
Platforma realizuje zaawansowane analizy behawioralne w celu wykrycia niepożądanego działania API, generuje odpowiednie alerty bezpieczeństwa oraz umożliwia ekspertom bezpieczeństwa bezpośredni dostęp do bogatego źródła informacji na temat bezpieczeństwa API i wykrytych incydentów zabezpieczeń.

Digital Risk Protection

DRP to platforma oparta o rozwiązania SaaS umożliwiająca ekspertom zespołów bezpieczeństwa wykrywanie istniejących ekspozycji chronionej organizacji na ryzyko cybernetyczne związane z funkcjonującą infrastrukturą informatyczną.
Platforma jest zintegrowana z narzędziami do ciągłego monitorowania powierzchni ataku, dostarczającymi bieżacej informacji na temat pojawiających się nowych zagrożeń.
Umożliwia holistyczne I pro-aktywne ich zwalczanie.
Zapewnia kompletne zabezpieczenie przed szerokim spektrum zewnętrznych zagrożeń dzięki podejściu opartemu o : wykrywanie, monitoroanie I remediację.

Autonomiczna Platforma do Wykrywania Incydentów

Autonomiczna ochrona przed incydentami, integruje ochronę I wykrywanie zagrożeń na punktach końcowych w sieci
i na użytkownikach, (system XDR) z automatyczną informatyką śledczą oraz neutralizacją wykrytych incydentów.
Kompleksowa platforma dedykowana: wykrywaniu, ochronie I automatycznej odpowiedzi na zaawansowane zagrożenia cybernetyczne,
z minimalną ilością fałszywych alarmów, w istotny sposób skracająca czas od wykrycia do usunięcia incydentu oraz minimalizująca potencjalne szkody dla chronionej organizacji.
Oferuje unikalny poziom widoczności plików, użytkowników, ruchu sieciowego i punktów końcowych oraz ciągły monitoring
ekosystemu informatycznego pod kątem wykrywania wskaźników incydentu w całym łańcuchu ataku, dostarczając
pełny obraz poszczególnych faz ataku w czasie.

Centrum Treningowe Cyber Range dla Zespołów SOC

Rozwiązanie dedykowane szkoleniu zespołów red team oraz blue team
Elastyczny, w chmurze, w pełni grywalny cyber range ze wsparciem dla każdej architektury sieciowej I różnych systemów IT.
Platforma dostarcza scenariusze najnowszych ataków cybernetycznych.
Rozwiązanie jest wykorzystywane na całym świecie przez wiele organizacji biznesowych, rządowych oraz uczelni wyższych do szkolenia pracowników działów bezpieczeństwa IT.